Introductie:





Helaas kan de voorjaarszoekdag in 2018 niet door gaan. De reden hiervoor is, dat we geen geschikte locatie hebben gevonden. We zullen er alles aan doen om de najaarszoekdag in 2018 wel door te laten gaan.






28 oktober 2017 heeft er weer een door onze vereniging georganiseerde zoekdag plaatsgevonden. Tijdens deze zogenaamde 'Memorial Hunt', was er deze keer speciale aandacht voor alle personen, die iets voor onze hobby en voor onze vereniging hebben betekend, maar die ons tot een ieders groot verdriet helaas reeds zijn ontvallen.

De zoekwedstrijden werden voorafgegaan door een 'memorial-speech', waarbij na een korte introductie de namen van hen die ons zo dierbaar waren, één voor één werden voorgelezen. Hierna was er voor de aanwezigen gelegenheid tot het branden van kaarsjes, waarvan dan ook veelvuldig gebruik werd gemaakt. De aangestoken kaarsjes wierpen een enigszins bescheiden, maar desalniettemin bijzonder memorabele mystieke sfeer op.

Na de plechtigheid, de welgemeende mooie woorden en de warme gedachtes moest een ieder zich weer herpakken, want er moest natuurlijk ook nog gezocht worden deze dag. Misschien was het toeval, maar er werden deze dag maar liefst 4 ringen gevonden, waaronder zelfs een gouden(!). Het behoeft eigenlijk geen uitleg, maar de ring staat natuurlijk symbool voor verbondenheid en dit was één van de kernwoorden van de Memorial Hunt.

Hoe de dag verder is verlopen kunt u nalezen in ons eerstvolgende magazine (nr.139) en als u hierop alvast een voorproefje wilt, dan kunt u in de rubriek 'ZOEKDAGEN', onder 'Keyenborg 28-10-2017' alvast de foto's van deze zoekdag bekijken.

____________

Nog even iets anders:
Door een opgetreden probleem bij de drukker, is het laatstverschenen magazine (nr.138) te donker afgedrukt, waardoor met name sommige afbeeldingen erg slecht te zien zijn.
Helaas was er door de naderende deadline geen nacontrole mogelijk en waren de magazines al verspreid, alvorens het probleem door ons werd opgemerkt.
Onze oprechte excuses hiervoor en we zullen proberen om dit probleem in de toekomst te voorkomen.




Deze banner kunt u geheel vrijblijvend downloaden