Gedragscode voor een verantwoord detectorgebruik:

Zoek nooit op archeologische monumenten en opgravingen, stel u op de hoogte van de Monumentenwet.

Vraag altijd toestemming aan de grondeigenaar, alvorens u een terrein betreedt.

Graaf geen onnodig grote gaten en maak deze altijd weer dicht. Graaf alleen in de bovenlaag van de geroerde grond.

Zoek en graaf niet naar munitie en of onderdelen daarvan. Doe bij het vinden van dit materiaal aangifte bij de politie. Ga er zelf niet mee slepen en laat het toegedekt achter als u de politie waarschuwt.

Doe bij het vinden van roerende monumenten (belangrijke voorwerpen en munten ouder dan 50 jaar, die voor de wetenschap van belang kunnen zijn) aangifte bij de burgemeester van de plaats waarin u de vondst deed.

Ontzie de natuur, ga niet zoeken in broed- en nestelgebieden, wees voorzichtig met jonge aanplant en beschadig geen wortels van bomen en struiken.

Doe bij het vinden van materiaal waarvan u welgevoegelijk kunt aannemen dat het afkomstig is, of waarvan u mag aannemen dat de verliezer ervan ernstig is gedupeerd, aangifte bij de politie.

Neem de regels in acht, denk aan de zondagsrust en zoek niet tijdens het heersen van besmettelijke dierenziektes.

Gebruik tijdens het zoeken zoveel mogelijk een hoofdtelefoon, laat de signalen geen ergernis zijn voor andere recreanten.

Neem tijdens uw zoekacties de moeite en tijd om belangstellenden te woord te staan. Bedenk dat u een ambassadeur van onze hobby bent.